Cel

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie inwestycji, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność gospodarczą, korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku, oraz dla tych wszystkich osób które nie były do tej pory klientami banku.

Warunki kredytowania

 • Kredyt udzielany jest na trzy okresy w zależności od potrzeb klienta;
 1.  do 1 roku,
 2.  powyżej 1 roku do 3 lat
 3. powyżej 3 lat
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej :
 1. do 1 roku - 9,40%
 2. do 3 lat - 9,55%
 3. powyżej 3 lat - 9,70%
 4. kredyty powyżej 60.000zł - możliwość negocjacji wysokości oprocentowania.
 • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2,5%, w przypadku kredytów pow. 75.000zł – 2,00%, ponadto istnieje możliwość negocjacji.
 • Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, udokumentowanych odpowiednio wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami i rachunkami. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%.
 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.


Zoabcz także:


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

POWRÓT