Cel

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów posiadających rachunek w naszym Banku.  

Warunki kredytowania

 • Kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej - 9,45% - powyżej 60.000 zł istnieje możliwość negocjacji warunków kredytowania.
 • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2.00% do 2,50% .
 • Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym i nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek wyliczonych na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy.
 • Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 • Odsetki od kredytu pobierane są w okresach ustalonych indywidualnie z klientem.
 • Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem dokumentów co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ważności umowy 

Zoabcz także:

 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365
 

POWRÓT