Cel

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów posiadających rachunek w naszym Banku.  

Warunki kredytowania

 • Kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej - 9,45% - powyżej 60.000 zł istnieje możliwość negocjacji warunków kredytowania.
 • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2.00% do 2,50% .
 • Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym i nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek wyliczonych na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy.
 • Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 • Odsetki od kredytu pobierane są w okresach ustalonych indywidualnie z klientem.
 • Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem dokumentów co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ważności umowy 

Zoabcz także:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym wynosi: 12,39 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 120 000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,45 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 3,57%, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 714,58 zł. Całkowity koszt kredytu 13 919,97 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 11 339,97 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 400,00 zł, opł. przygotowawcza: 0,10 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 120,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 60,00 zł.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi 133 919,97 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
Kalkulacja została dokonana na 08 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365
 

POWRÓT