Cel

Kredyt Nawozowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy, takich jak; zakup nawozów, środków ochrony roślin, paliw, usługi dotyczące prac polowych, drobne bieżące remonty maszyn i urządzeń oraz inne środki do produkcji rolnej

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność rolniczą, korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku, oraz dla tych wszystkich osób które nie były do tej pory klientami banku.

Warunki kredytowania

 

  • Kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy.
  • Oprocentowanie zmienne - stanowiące sumę stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego  obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości 1,80 p. p. 
  • Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 2,85 % 
  • Kwota kredytu obejmuje areał własny i udokumentowane dzierżawy i stanowi iloczyn stawki 2 750 zł  i ilości hektarów użytków rolnych. 
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • Spłata kapitału kredytu następuje jednorazowo, natomiast odsetki spłacane są w okresach kwartalnych. 

Zobacz także: 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT