Cel

Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność rolniczą, korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku, oraz dla tych wszystkich osób które nie były do tej pory klientami banku.

Warunki kredytowania

 • Kredyt udzielany jest na trzy okresy w zależności od potrzeb klienta:
  - do 1 roku,
  - powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej odpowiednio:
  - dla kredytów do 1 roku- 9,45%
  - dla kredytów od 1 roku do 3 lat -9,55%
  - dla kredytów powyżej 3 lat – 9,70%
  - kredyty powyżej 60.000zł- możliwość negocjacji warunków kredytowania.
 • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2,5%, w przypadku kredytów pow. 75.000zł – 2,0%, ponadto istnieje możliwość negocjacji.
 • Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach. 

Zoabcz także:


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT