Cel

Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność rolniczą, korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku, oraz dla tych wszystkich osób które nie były do tej pory klientami banku.

Warunki kredytowania

  • Kredyt udzielany jest do 10 lat
  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i indywidualnie ustalonej marży
  • kredyty powyżej 60.000zł- możliwość negocjacji warunków kredytowania.
  • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2,5%, w przypadku kredytów pow. 75.000zł – 2,0%, ponadto istnieje możliwość negocjacji.
  • Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach. 

Zoabcz także:

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu obrotowego wynosi: 12,31% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na bieżące finansowanie działalności rolniczej  i wypłacony jednorazowo, spłacany na koniec okresy kredytowania, całkowita kwota kredytu: 100 000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,45 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 3,57 p.p. , odsetki płatne kwartalnie , pierwsza rata wynosi 2 148,90 zł. Całkowity koszt kredytu 11 610,00 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 9 450,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 250 zł, opł. przygotowawcza: 100,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 60,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 111 610,00 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 08 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT