Cel 


Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie inwestycji, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność rolniczą, korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku, oraz dla tych wszystkich osób które nie były do tej pory klientami banku.

 Warunki kredytowania

Kredyt udzielany jest do 10 lat
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i indywidualnie ustalonej marży

 

  •  kredyty powyżej 60.000zł -  możliwość negocjacji warunków kredytowania.
  • na przedsięwzięcia objęte wsparciem z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- możliwość negocjacji oprocentowania.
  • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2,5%, w przypadku kredytów pow. 75.000zł – 2%, ponadto istnieje możliwość negocjacji.
  • Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%.
  • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach. 

Zobacz także:

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego wynosi: 9,10% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 146 000,00 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 8,56 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,68 p.p. pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 12 497,60 zł, raty płatne w okresach rocznych; łączna liczba rat: 10. Całkowity koszt kredytu 71 919,19 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 68 764,19 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 190,00 zł, opł. przygotowawcza: 0,10 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 146,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 600,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej): 219 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 217 919,19 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 08 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT