Głównymi Organami Banku Spółdzielczego są:


Członkami poszczególnych organów mogą być wyłącznie członkowie Banku Spółdzielczego, a w przypadku Zarządu i Rady Nadzorczej – także osoby wskazane przez członka Banku Spółdzielczego będącego osobą prawną. 

Więcej informacji o władzach Banku znajduje się w Statucie Banku.

POWRÓT