Misją Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich jest zaspokojenie potrzeb finansowych i gospodarczych społeczności lokalnej, zamieszkującej lub prowadzącej działalność gospodarczą na terenie działania banku, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności oraz stymuluje popyt na środki finansowe w środowisku lokalnym.

W warunkach rosnącej konkurencji na rynku usług bankowych oraz sytuacji pieniężnej w kraju, Bank Spółdzielczy prowadzi aktywną, ale wyważoną i bezpieczną politykę ekonomiczno-finansową.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Katach Wrocławskich wie, że o jego działalności i usługach decydują klienci, dlatego też wszystkie działania i decyzje podejmuje z myślą o nich. Zrozumienie i respektowanie potrzeb klienta pomaga Bankowi Spółdzielczemu w Katach Wrocławskich w drodze do sukcesu.

POWRÓT