Już od pierwszych dni odzyskania wolności spod okupacji hitlerowskiej działacze spółdzielczy podjęli wielki wysiłek reaktywowania dawnych przedwojennych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych oraz stworzenia nowych, organizowanych według przedwojennych statutów i zasad. Pośród nich byli tacy znani mieszkańcy Kątów i okolicznych miejscowości jak: Stanisław Zapart, Jan Remlinger.

Pierwsze historyczne spotkanie, inaugurujące powstanie banku w Kątach miało miejsce 13 października 1947 r. w lokalu magistratu Rady Miejskiej. Na spotkaniu tym dyskutowano przede wszystkim nad przyjęciem Statutu Spółdzielni, oznaczeniem najwyższej sumy zobowiązań spółdzielni, najwyższej granicy kredytu dla jednego jej członka oraz nad przyjęciem nazwy „Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich”.

Zasięg terytorialny działalności Banku obejmował pierwotnie miasto i gminę Kąty Wrocławskie oraz Smolec.

Zarejestrowanie statutu Banku nastąpiło 28 października 1947 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Pierwszą siedzibą Banku był dom mieszczący się przy ul. Świdnickiej 21, będący pod zarządem miejskim. Bank prowadził w tym budynku działalność aż do 1964 roku, kiedy to przeprowadził się do północno-zachodniego skrzydła miejskiego Ratusza przy ulicy Rynek 1.

Ostatnia zmiana lokalizacji banku nastąpiła w grudniu 1991 roku do nowo wybudowanego budynku położonego przy ul. Rynek 4.

Pierwsze lata działalności należą do najtrudniejszych w całym okresie jego istnienia. Począwszy od wyszukania i adaptacji budynku, znalezienia odpowiednich sił fachowych do pozyskania zasobów pieniężnych.

Pierwszych kredytów udzielono 27 lutego 1948 roku. Źródłem finansowania działalności kredytowej Banku była pomoc uzyskana od Banku Gospodarstwa Spółdzielczego we Wrocławiu.

Na przestrzeni 58 letniej działalności Bank zmieniał swoją nazwę:
Był Bankiem Spółdzielczym z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich (1947-1950), Gminną Kasą Spółdzielczą (1950-1956), Kasą Spółdzielczą w Kątach Wrocławskich (1957-1961). Spółdzielią Oszczędnościowo-Pożyczkową (1961-1975), a od 1975 roku niezmiennie nosi nazwę "Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich"

W zmieniających się warunkach, Bank sukcesywnie rozwijał swoją działalność. Początki lat 90-tych to okres dynamicznego rozwoju Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Kierownictwo Banku umiejętnie wykorzystało możliwość prowadzenia działalności w oparciu o mechanizmy rynkowe.

Przyniosły nam również samodzielność i dały możliwość zbudowania wraz z grupą innych banków spółdzielczych niezależnej struktury. W dniu 3 grudnia 1991 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło jednogłośnie uchwałę o zrzeszeniu się w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim SA we Wrocławiu.

Od 1992 roku Bank pozostawał w zrzeszeniu z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim S.A., a od 2002 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., który powstał w wyniku połączenia 7 banków regionalnych: GBPZ S.A., BUG S.A., Małopolskiego Banku Regionalnego S.A., Rzeszowskiego Banku Regionalnego S.A., Lubelskiego Banku Regionalnego S.A., Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A.

Niezależnie od zmian siedzib, nazw, zmieniających się ustrojów, rządów i opcji politycznych Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich był i jest niezmiennie związany z miejscowym środowiskiem i w swej działalności niezmiennie realizuje przesłanie „służyć dobrze własnemu środowisku”.

Bardzo ważne wydarzenie związane z rozwojem Banku miało miejsce 1 stycznia 1999 roku, kiedy to Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich przyłączył Bank Spółdzielczy w Sobótce i Bank Spółdzielczy w Żórawinie. Rok 1999 to okres wytężonej pracy w nowej strukturze organizacyjnej. Wybór Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i Zarządu po połączeniu, ujednolicenie systemów informatycznych, opracowanie i wdrożenie nowych regulacji prawnych dla wszystkich jednostek.

W okresie 75- letniej działalności Bank przechodził różne chwile: rozwoju i sukcesów, ale i piętrzących się kłopotów i niepowodzeń. Od 1953 roku Bank osiąga dobre wyniki finansowe, a ostatnie lata to dobra kondycja Banku i zarazem dynamiczny jego rozwój.

O zaufaniu, jakim darzą Bank klienci świadczy stały wzrost rachunków, wkładów oszczędnościowych, funduszy własnych Banku, sumy bilansowej i udzielanych kredytów.

Dobra kondycja Banku pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Bank Spółdzielczy w Katach Wrocławskich przeszedł długi proces przekształcenia w uniwersalny bank społeczności lokalnej, której potrzeby będą nas zawsze inspirowały i mobilizowały do dalszej pracy i rozwoju.

POWRÓT