01.07.2024

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  8,52% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,52 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.07.2024 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze  zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego  Kredytu  Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich

 


01.06.2024

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  8,74% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,74 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.06.2024 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze  zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego  Kredytu  Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


02.05.2024

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  8,79% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,79 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.05.2024 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze  zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego  Kredytu  Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


1.04.2024

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  8,46% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,46 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.04.2024 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze  zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego  Kredytu  Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


1.3.2024

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  8,37% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,37 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.03.2024 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze  zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego  Kredytu  Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

 w Kątach Wrocławskich


1.02.2024

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  8,14% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,14 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.02.2024 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze  zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego  Kredytu  Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


1.01.2024

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 7,95% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 8,95 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego Kredytu Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


01.12.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- Kredyt Mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 8,25% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,25 % w stosunku rocznym;

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Dla Bezpiecznego Kredytu Mieszkaniowego wysokość oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich została opisana w aktualnej Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


02.11.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 8,22% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,22 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.11.2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


02.10.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 8,03% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,03 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.10.2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


 

01.09.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 8,11% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,11 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.09.2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


01.08.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 8,14% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,14 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.08.2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


03.07.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 8,54% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,54 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.07.2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


01.06.2023

 

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 8,91% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,91 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01/06/2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


01.05.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości 9,02% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 10,02 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01/05/2023 r. dla w/w produktów w zakresie:

- nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

- zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.

Zarząd Banku Spółdzielczego

    w Kątach Wrocławskich


 

01.04.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  9,06% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 10,06 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01/04/2023 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze zmiennego na okresowo stałe.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich

  


 

02.03.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  9,53 % w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 10,53 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01/03/2023 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze zmiennego na okresowo stałe.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich

 


09.02.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  8,94 % w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 9,94 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01/02/2023 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze zmiennego na okresowo stałe.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich

 


 09.01.2023

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  9,48% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 10,48% w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01/01/2023 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze zmiennego na okresowo stałe.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich


 

POWRÓT