Posiadaczom rachunku pomocniczego w walutach wymienialnych (EURO, GBP, USD) zapewniamy:

  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
  • możliwość bezpiecznego przechowywania środków na rachunku pomocniczym
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku

Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego w walutach wymienialnych jest posiadanie w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich rachunku bieżącego w złotych.


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT