Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Swoboda wybierania środków bez utraty odsetek odróżnia go od tradycyjnych lokat terminowych.

 Wybierając Rachunek oszczędnościowy zyskujesz:

  • bezpłatne prowadzenie rachunku,
  • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek,
  • odsetki dopisywane co miesiąc,
  • możliwość dokonania jednej bezpłatnej wypłaty w miesiącu,
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT