Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2003) Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich z dniem 08 sierpnia 2018 r. wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy.
 
Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego. 
Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku jako konto indywidualne dla osób pełnoletnich. 
Podstawowy Rachunek Płatniczym jest nieoprocentowany i nie może być powiązany z Kredytem odnawialnym w rachunku płatniczym. Do podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje jedną kartę debetową. Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN. 
 
Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:
- 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
- 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
- 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego
- 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
- 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej
*bankomaty inne niż bankomaty Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
 
 
Osoby zainteresowane otwarciem Podstawowego Rachunku Płatniczego zapraszamy do złożenia wniosku o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego.
Wniosek o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego dostępny jest  w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bskw.pl.
Jeżeli brak jest przeciwskazań do otwarcia Podstawowego rachunku Płatniczego, wówczas Bank zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2003)  otworzy Rachunek w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.
 

Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT