20230707 rachunek oszczednosciowy v3 002

Konto Mobilne jest kontem osobistym dla osób, które aktywnie korzystają z rachunku bankowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Posiadaczom Konta Mobilnego oferujemy:

 • bezpłatne prowadzenie rachunku*

* opłata nie jest pobierana w przypadku wpływu na konto min. 1.000 zł miesięcznie. Jeżeli nie będzie spełniony warunek opłata miesięczna wynosi 10,00 zł.

 • bezpłatną kartę płatniczą*

* opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania w miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą Transakcje bezgotówkowe muszą być rozliczone w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. . Jeżeli nie będzie spełniony warunek opłata za kartę wynosi 8,00 zł.

 • 10 bezpłatnych zleceń płatniczych zrealizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej

* 10 dowolnych zleceń płatniczych (określonych w Tabeli opłat i prowizji podpunkcie 8 dotyczącym Konta Mobilnego) w danym miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna. Za kolejne zlecenia płatnicze Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

 • bezpłatną bankowość internetowa umożliwiającą dostęp do środków 24h
 • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty,
 • kredyt odnawialny w rachunku o niskim oprocentowaniu,
 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA Classic Debetowa PayWave,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach,
 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło,
 • wypłatę gotówki bez prowizji z ponad 4000 bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej

Funkcjonalność:

 • przechowywanie środków pieniężnych,
 • korzystanie z kart bankowych,
 • korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej,
 • otrzymywanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych,
 • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności,
 • otrzymywanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS,

Korzyści:

 • Otwarcie rachunku - 0zł
 • Wydanie karty - 0zł
 • Bank Internetowy - 0zł


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

POWRÓT