INFORMACJA

O DOSTĘPIE DO POLITYKI INFORMACYJNEJ

Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

Banku Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a także Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich” obejmujący:

 

  • zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
  • określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
  • formy i miejsca ogłaszania informacji,
  • sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,
  • zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu

 

jest dostępny publicznie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich ul. Rynek 4,    Sekretariat, w godzinach funkcjonowania Banku, a także na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.bskw.pl.

Polityka informacyjna w formie elektronicznej : pobierz 

 Informacje wynikające z art.111 a Ustawy Prawo Bankowe : pobierz

POWRÓT