W dniu 16 lutego 2010 roku miało miejsce uroczyste

otwarcie Filii Banku, położonej w  Kątach Wrocławskich przy ul. Kołłątaja 15.

W uroczystości wzięli udział:

Antoni Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Adam Klimczak Przewodniczący Rady MiG Kąty Wrocławskie

Małgorzata Wujciów Skarbnik MiG Kąty Wrocławskie

Zdobysław Lis Dyrektor Oddziału Regionalnego we Wrocławiu Banku BPS S.A. w Warszawie

Ks. Tomasz Pułkarski

Arkadiusz Solecki Generalny Wykonawca

Anna Łuczak Dyrektor Handlowy firmy CHBS w Warszawie

Katarzyna Chuderska i Dorota Kostrzeba Współwłaścicielki Apteki "Agawa"

Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracownicy Banu.

 

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Roman Górczyński Prezes Zarządu

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mieczysław Tomczuk podziękował wszystkim osobą które przyczyniły się do realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć pogratulował otwarcia nowego obiektu.

Ksiądz Tomasz Płukawski poświęcił filię, życząc bezpiecznej pracy

Dyrektor Oddziału Regionalnego we Wrocławiu Banku BPS SA w Warszawie , Zdobysław Lis pogratulował bankowcom z Kątów Wrocławskich otwarcia kolejnej placówki.

Uroczystego przecięcia wstęgo dokonali ( od lewej ) Antoni Kopeć, Roman Górczyński i Mieczysław Tomczuk

 Uczestnicy ceremonii otwarcia filii Banku w Kątach Wrocławskich

 Pracownicy Filii ( od lewej ) Anna Wrona, Agnieszka Leszczar, Dorota Rajca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT