Lokata standardowa - oprocentowanie stałe

Okres lokaty

do 19 999,99 zł

do 59 999,99 zł

pow. 60 000,00 zł

1-miesięczne

0,70%

0,70%

0,70%

2-miesięczne

1,00%

1,00%

1,00%

3-miesięczne

1,00%

1,00%

1,00%

4-miesięczne

1,00%

1,00%

1,00%

5-miesięczne

1,05%

1,05%

1,05%

6-miesięczne

1,50%

1,50%

1,50%

9-miesięczne

2,00%

2,00%

2,00%

12-miesięczne

1,35%

1,35%

1,35%

Chcąc oszczędzać w Naszym Banku musisz wiedzieć, że:

  • Odsetki od lokaty wypłacane są po upływie zadeklarowanego okresu
  • Po upływie zadeklarowanego okresu kwotę lokaty wraz z odsetkami możesz pozostawić na kolejny okres bez żadnych dodatkowych formalności.
  • Do już istniejącej lokaty nie możesz dopłacać pieniędzy, ale możesz swobodnie zakładać kolejne depozyty, o takich samych lub różnych okresach przechowywania wkładów
  • Minimalna wysokość wkładu na lokacie terminowej to 100 zł
  • W przypadku nie dotrzymania terminu przetrzymywania środków na lokatach standardowych ustala się oprocentowanie zerwania w wysokości 0%
  • Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym 

Jesteśmy także otwarci na Twoje propozycje i oczekiwania – w  przypadkach lokat wysokokwotowych istnieje możliwość negocjacji oprocentowania !!!

POWRÓT