LOKATA PROGRESYWNA (EdycjaII)

Lokata progresywna 6-miesięczna – (Edycja II) oprocentowanie zmienne

w 1 miesiącu

w 2 miesiącu

w 3 miesiącu

w 4 miesiącu

w 5 miesiącu

w 6 miesiącu

0,32%

0,83%

0,83%

0,94%

3,24%

5,54%

Chcąc oszczędzać w Naszym Banku musisz wiedzieć, że:

  • Odsetki od lokaty wypłacane są po upływie zadeklarowanego okresu
  • Rodzaj lokaty – nieodnawialna. Do już istniejącej lokaty nie możesz dopłacać pieniędzy, ale możesz swobodnie zakładać kolejne depozyty, o takich samych lub różnych okresach przechowywania wkładów
  • Minimalna wysokość wkładu na lokacie progresywnej 1000zł
  • Z chwilą wycofania lokaty progresywnej przed upływem zadeklarowanego 6-miesięcznego okresu, odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.
  • Oprocentowanie podane w stosunku rocznym

POWRÓT