Lokata internetowa - oprocentowanie stałe

Okres lokaty

Oprocentowanie 

1-miesięczne

0,01%

2-miesięczne

0,02%

3-miesięczne

0,04%

4-miesięczne

0,04%

5-miesięczne

0,03%

6-miesięczne

0,03%

9-miesięczne

0,03%

12-miesięczne

0,04%

POWRÓT