Lokata internetowa - oprocentowanie stałe

Okres lokaty

Oprocentowanie 

1-miesięczne

0,70%

2-miesięczne

1,00%

3-miesięczne

1,00%

4-miesięczne

1,00%

5-miesięczne

1,05%

6-miesięczne

1,50%

9-miesięczne

2,00%

12-miesięczne

1,35%

POWRÓT