Nie lubisz gdy Twoje konto świeci pustkami? Wolisz mieć zawsze zapas, tak "na wszelki wypadek"? Rozumiemy to! Dlatego też proponujemy ci kredyt odnawialny w ROR.

Cel

Na każdy cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania wykorzystania tego celu, na zaspokojenie bieżących potrzeb.

Dla kogo ?

minimum 3 m-c rachunek ROR (licząc od daty pierwszego wpływu). Wpływy na ROR powinny być systematyczne, co najmniej raz w miesiącu, z tytułu wynagrodzenia za pracę, stypendiów, renty, emerytury, prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu, innych świadczeń okresowych.

Warunki kredytowania

 • Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużania Umowy na kolejny okres, przedłużanie umowy może odbywać się maksymalnie przez okres 12 lat, po upływie 12 lat należy złożyć nowy kompletny wniosek.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej 12,75 %* w stosunku rocznym.
 • Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia od dnia wypłaty powodującej powstanie zadłużenia, do dnia zmiany salda (wpłata/wypłata) i pobiera je ostatniego dnia miesiąca.
 • PROMOCJA - Bank nie pobiera prowizji od udzielenia kredytu. 
 • Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek i określana jest w następujący sposób:
 1. kredyt nie przysługuje posiadaczowi/posiadaczom ROR, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 600 zł włącznie;
 2. w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 600 zł:
  • 1-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 3 miesiącach posiadania rachunku,- średnia z ostatnich 3 miesięcy
  • - 5-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 6 miesiącach posiadania rachunku; -średnia z ostatnich 6 miesięcy
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000zł

Zobacz także:


RRSO wynosi 13,52 % i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 3 000,00 zł, umowa zawarta w dniu 01.03.2024 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 12,75%, raty odsetkowe, płatne każdego ostatniego dnia każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty odsetkowej 31,44 zł. /przyjęte założenia: kredyt spłacany w 12 ratach odsetkowych i jednej racie kapitałowej na koniec okresu kredytowania – rata odsetkowa została wyliczona przy założeniu, że kredyt jest wykorzystywany w całości przez cały okres kredytowania /Całkowity koszt kredytu wynosi 381,48 zł, na który składają się odsetki w wysokości 381,48 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3 381,48 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

POWRÓT