Kredyty mieszkaniowe w Banku udzielane są wyłącznie w walucie polskiej dla Wnioskodawców uzyskujących dochody w PLN.

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany między innymi na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 4. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

Okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat. 

Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 PLN.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niezbędne dokumenty:


OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGOO

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY O RYZYKACHINFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY O RYZYKACHZWIĄZANYCH Z KREDYTEM ZABEZPIECZONYM HIPOTECZNIE


KALKULATOR KREDYTU MIESZKANIOWEGO

 

 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,20% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 380 000,00 zł., okres kredytowania: 252 miesiące; oprocentowanie kredytu: 5,85 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej zmiennej stopy bazowej kredytu (wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 2,35%) i stałej marży Banku w wysokości 3,50%, obliczona przed ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości ( po ustanowieniu hipoteki Bank obniży marżę kredytu o 1,00 p.p.) Łączna liczba rat: 252 ,w tym 251 równe raty miesięczne po 2 623,01 zł, ostatnia rata 2 620,97zł. Całkowity koszt kredytu 286 715,48 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 280 996,48 zł., prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 700,00zł , podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 666 715,48 zł

. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 1 stycznia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

POWRÓT