Kredyty mieszkaniowe w Banku udzielane są wyłącznie w walucie polskiej dla Wnioskodawców uzyskujących dochody w PLN.

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany między innymi na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 4. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

Okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat. 

Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 PLN.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy:

 • kredyt na budowę, zakup domu, mieszkania - średni WIBOR 3M + 2,50 p.p. marży
 • kredyt na zakup działki, remonty - średni WIBOR 3M + 3,00 p.p. marży

Niezbędne dokumenty:

Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu mieszkaniowego

KALKULATOR KREDYTU MIESZKANIOWEGO

 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,96% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 zł., okres kredytowania: 300 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 2,77 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,27 %) i marży Banku w wysokości 2,50%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 924,89 zł., łączna liczba rat: 300.  Całkowity koszt kredytu 80 684,84 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 77 465,84 zł., prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 280 684,84zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla  kredytu mieszkaniowego na 01 lipca 2020 r.

 

 

POWRÓT