Przed przystąpieniem do procesu rejestracji sprawdź, czy Twoje dane w Banku oraz systemie bankowości internetowej są aktualne - aby rejestracja przebiegła pomyślnie, konieczne jest podanie w systemie adresu mailowego. W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

Aby założyć Profil Zaufany należy:

1. Wejść na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
2. Wybrać pole Bank lub inny dostawca tożsamości

mi0

3. Wybrać pole Grupa BPS i Banki Spóldzielcze z Grupy SGB

mi1

 4. W obszarze "Znajdź swój Bank Spółdzielczy", w polu "Nazwa Banku" wpisz "Bank Spółdzielczy w Katach Wrocławskich " i zatwierdź, a następnie naciśnij przycisk "Zarejestruj się

mi3a

 

 

5. Zostaniesz przekierowany do strony bankowości internetowej eBankNet. Zaloguj się i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

a) Zaloguj się do systemu bankowości internetowej eBankNet, tak jak normalnie to robisz, jeżeli np. chcesz zlecić przelew.

b) Pojawi się ekran „Udzielenie zgody”.

c) Sprawdź poprawność wyświetlonych danych.

d) Wybierz przycisk akceptujący/ zatwierdzający zgodę.

e) Pojawi się ekran „Podpis zgody”.

f) Zatwierdź poprzez wpisanie kodu SMS lub poprzez aplikację mobilna.

Uwaga! Nie opuszczaj strony Banku i zaczekaj na automatyczne przekierowanie na stronę Profilu Zaufanego

6. Zostaniesz ponownie przekierowany na stronę Profilu Zaufanego ("Rejestracja w Profilu Zaufanym")

Dodaj „Nazwę użytkownika”, zaakceptuj regulamin i wybierz przycisk „Zarejestruj się”

mi4

7. W celu potwierdzenia rejestracji  zostaniesz ponownie przeniesiony na stronę logowania systemu bankowości internetowej.

a) Ponownie zaloguj się do systemu bankowości internetowej.

b) Pojawi się ekran „Udzielenie zgody” (z numerem dokumentu z Profilu Zaufanego).

c) Sprawdź poprawność wyświetlonych danych.

d) Następnie wybierz przycisk akceptujący/ zatwierdzający zgodę.

e) Pojawi się ekran „Podpis zgody”.

f) Zatwierdź poprzez kod SMS lub aplikację mobilna.

8. Po zatwierdzeniu ponownie trafisz na stronę  Profilu Zaufanego („Profil zaufany Użytkownika”). W prawym górnym rogu powinno pojawić się imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.

mi5

POWRÓT