Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29 marca 2024 r. wprowadzamy zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób.

 

Czego dotyczą najważniejsze zmiany w Regulaminach

  • dostosowujemy zapisy do nowych funkcjonalności jakie pojawią się w nowej bankowości internetowej oraz mobilnej np. wprowadzamy jednolite nazewnictwo, doprecyzowujemy zapisy dotyczące pierwszego logowania do systemu oraz korzystania z aplikacji mobilnej,
  • dodajemy zapisy o obowiązku weryfikacji od 1.06 b.r. numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL przy realizacji wypłaty gotówkowej powyżej określonego limitu. Dzięki temu wypełnimy ustawowy obowiązek spoczywający na Banku, a jednocześnie zwiększymy Państwa bezpieczeństwo,
  • wprowadzamy pełną listę powodów dotyczących wypowiadania umów rachunków, w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. dodatkowo w Regulaminie rachunku dodajemy zapisy dotyczące nowej karty debetowej z funkcjonalnością karty wielowalutowej, wprowadzenia rachunku walutowego, zakładania lokat w oparciu o przygotowany Regulamin. Udostępnimy te nowe produkty bankowe w  tym roku, o szczegółach będziemy informowali na naszej stronie internetowej,

Co powinni Państwo zrobić w związku ze zmianami w Regulaminie

Jeżeli akceptujecie Państwo wprowadzone zmiany w Regulaminie nie musicie wykonywać żadnych działań.

Jeżeli jesteście Państwo Posiadaczami rachunku i nie akceptujecie wprowadzonych zmian możecie:

  1. wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego, w tym Umowę rachunku (Umowa) w terminie do 01.06.2024 r.,
  2. zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, w takim przypadku Umowa o prowadzenie rachunku wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, czyli z dniem 01.06.2024 r.

Informujemy, że w przypadku wypowiedzenia Umowy, lokaty otwarte w ramach tej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone, bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany zwiększą komfort korzystania z naszych usług.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

POWRÓT