Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 października 2023 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Aktualna tabela oprocentowania depozytów i kredytów.

Bank wprowadza również zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w

obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich od dnia

01 listopada 2023 r.

Aktualna Tabela opłat i prowizji.

Zmiany wynikają w szczególności z faktu wprowadzenia do oferty nowego

produktu kredytowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

– Kredytowej Linii Hipotecznej (KLH).

POWRÓT