Uprzejmie informujemy, że

-        z dniem 1 października 2023 r. dla klientów instytucjonalnych;

-        z dniem 1 listopada 2023 r. dla klientów indywidualnych.

Bank wprowadza zmiany w „Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich”.

Wprowadzane zmiany Tabeli opłat i prowizji związane są zwiększeniem opłat za posiadanie karty oraz wypłat gotówki w innych bankomatach w kraju.

Nowa Tabela dostępna jest w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Banku (www.bskw.pl).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Podstawą zmian w Tabeli opłat i prowizji jest Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

POWRÓT