Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym – już dostępny w ofercie naszego Banku.

plynnosciowy

Już dziś możesz złożyć wniosek o kredyt płynnościowy.

Na co?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym.

Ile?

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Najważniejsze korzyści:

  • Oprocentowanie dla Klienta wynosi 2%, dzięki dopłatom do pozostałej części odsetek z ARiMR
  • Prowizja 0,5%

Dodatkowe warunki:

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

  • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 100 000 zł
  • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 200 000 zł
  • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 000 zł

licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Chcesz starać się o kredyt płynnościowy w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

Możliwość skorzystania z oferty do 31.12.2023r.

POWRÓT