Zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 06 lipca 2023 r. Bank wprowadza zmiany w „Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich”.

Wprowadzane zmiany Tabeli opłat i prowizji związane są z wprowadzeniem do oferty od dnia 06.07.2023 roku nowego produktu dla klientów indywidualnych „rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO Mobilne (Edycja I)”.

Nowa Tabela dostępna jest w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Banku (www.bskw.pl).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Podstawą zmian w Tabeli opłat i prowizji jest Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

POWRÓT