Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich wydłużył okres ważności kart debetowych dla klientów indywidualnych i firmowych z 3 do 5 lat.

Od dnia 02 listopada 2022 r. wszystkie nowo wydane oraz wznawiane karty debetowe będą posiadały 5-letni okres ważności.

Proces będzie automatyczny i nie będzie wymagał żadnych działań z Państwa strony.

Ważność kart płatniczych wydanych do dnia 01.11.2022 r. pozostaje bez zmian i jest zgodna z okresem ważności podanym na awersie karty.

Stosowne zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

 

Zmiany wprowadzone w Regulaminach obejmują:

- wykreślenie zapisu wskazującego dokładny okres ważności kart 36 miesięcy. Wprowadzono ogólny zapis, wskazujący, że termin ważności karty określony jest na awersie karty.

POWRÓT