o zlotych L

 

PROMOCJA od 01.04.2022 r. dla Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich wprowadza promocję „0 zł” za miesięczną obsługę rachunku dla Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

  • Promocja skierowana jest do Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nawiążą z Bankiem pierwszy stosunek umowny (umowy rachunku bieżącego) od dnia 01-04-2022 r. 
  • Promocja polega na zwolnieniu przez okres 12 miesięcy (od dnia założenia rachunku a upływa z końcem 12 miesiąca kalendarzowego liczonego wraz z miesiącem zawarcia umowy) z opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego, pomocniczego i walutowego lub całego pakietu rachunków RB/pomocniczy/walutowy.
  • W przypadku kilku zawartych z klientem umów - promocyjny okres 12 miesięcy liczy się od najstarszej zawartej umowy
  • Promocja obejmuje maksymalnie: 1 rachunek rozliczeniowy bieżący, 1 rachunek pomocniczy i maksymalnie po jednym rachunku dla każdej z obsługiwanych walut obcych

Po tym okresie Klienta obowiązuje standardowa Tabela opłat i prowizji.

POWRÓT