ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zaprasza Wszystkich Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się zgodnie Harmonogramem.

W związku z panującą w Polsce pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 pragniemy poinformować, że Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, że każdy Uczestnik musi posiadać maseczkę.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 4. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych
  na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
 6. Przedstawienie zamierzeń i planu działalności Banku na 2021 rok.
 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie projektów uchwał, których treść będzie poddana obradom najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Ocena wywiązywania się delegatów Grupy Członkowskiej na Zebrania Przedstawicieli z obowiązków wobec Banku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Jednocześnie informujemy, że przynależność Członków Banku do poszczególnych Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich dokonała Uchwałą Nr 02/001/2021 w dniu 26 stycznia 2021 roku.

Ponadto z przykrością zawiadamiamy, że w tym roku również z powodu pandemii koronawirusa Bank nie przewiduje organizacji wycieczki dla aktywnych Członków Banku.

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

w 2021 roku

 

 

Termin

Zebrania

I

Grupa przy Oddziale Kąty Wrocławskie

25.05.2021 r. godz. 17.00(wtorek)

Hala widowiskowa GOKiS   

    ul. Brzozowa 4 55-080 Kąty Wrocławskie

II

Grupa przy Oddziale Sobótka

24.05.2021 r.godz. 17.00(poniedziałek)

Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej (RCKS) – Kino „Ślęża”

ul. Chopina 25,   55-050 Sobótka

III

Grupa przy Oddziale Żórawina

26.05.2021 r.godz. 17.00(środa)

Sala operacyjna Banku Spółdzielczego,
Oddział w Żórawinie

ul. Urzędnicza 11a,
55-020 Żórawina

Zarząd Banku Spółdzielczego

    w Kątach Wrocławskich

POWRÓT