AKTUALNOŚCI

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system powstały w wyniku ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.);. Ustawa wdraża dyrektywę 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Głównym celem dyrektywy unijnej jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane dostępne w CRBR mają charakter publiczny - każdy nieodpłatnie ma dostęp do informacji tam zawartych

Ustawa weszła w życie 13 października 2019 roku. Do zgłaszania informacji do CRBR i ich aktualizacji są zobowiązane spółki:

  • jawne;
  • komandytowe;
  • komandytowo-akcyjne;
  • z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • proste spółki akcyjne(od 1 marca 2021);
  • akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Wszystkie spółki zarejestrowane przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art.195 tejże ustawy muszą zgłosić informacje do CRBR do dnia 13 lipca 2020 roku.

Spółki, które powstały po wejściu w życie ustawy muszą zgłosić informacje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wpisu do CRBR zobowiązane są także spółki będąca w stanie likwidacji lub upadłości, a także te które zawiesiły działalność przed wejściem w życie ustawy.

Za niedokonanie wpisu do CRBR, wszelkie opóźnienia jak inne naruszenia przepisów ustawy przewidziane są kary finansowe zależne od wagi uchybień.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego eBankNet oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.
Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich, prosimy pamiętać, że:

  • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego eBankNet
  • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
  • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, poprzez system eBankNet. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców:

https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

Czym są pliki Cookies ?

Pliki cookies (inaczej ciasteczka) są to małe pliki, które są zapisywane na lokalnym urządzeniu użytkownika przeglądającego naszą stronę, a następnie są przechowywane do czasu ich fizycznego usunięcia z dysku lub do momentu gdy upłynie czas ich istnienia.

W plikach takich są zawarte informacje o odwiedzanej stronie (nazwa strony, długość życia pliku cookies oraz unikalny numer, który zawiera dane przeglądarki, z której nastąpiło połączenie ze stroną).

Do czego używamy ciasteczek?

Pliki cookies stosowane w naszym serwisie nie zawierają danych osobowych, ani żadnych innych informacji zebranych od użytkowników, korzystających ze strony, które mogłyby służyć do personalnej identyfikacji tożsamości takich osób.

Pliki te umożliwiają nam za to przykładowo na zbieranie anonimowych statystyk, pozwalających na analizowanie popularności strony, jej zasięgu oraz tworzenia statystycznej analizy grup odbiorców.

Jakie rodzaje cookies używane są na naszych stronach?

Na naszych stronach wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe.

Sesyjne pliki cookies, to takie, które pozostają na urządzeniu tylko podczas korzystania z naszych stron – czyli po opuszczeniu strony i zamknięciu przeglądarki są automatycznie niszczone.

Stałe pliki cookies, to takie, które pozostają na urządzeniu w zależności od długości ustawionego ich czasu życia lub do chwili ich fizycznego usunięcia przez użytkownika.

W jaki sposób użytkownik może zmienić ustawienia ciasteczek lub je usunąć?

Domyślnie większość przeglądarek internetowych zezwala na tworzenia plików cookies. Istnieje jednak możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies były blokowane (zarówno w całości jak i części). Istnieje także możliwość monitorowania każdorazowej próby tworzenia pliku cookies na urządzeniu użytkownika.

W tym celu należy dokonać odpowiednich zmian w opcjach przeglądarki.

Czy inne firmy zewnętrzne mogą również tworzyć pliki cookies przez naszą stronę?

Tak, istnieje taka możliwość, że będą Państwo otrzymywać pliki cookies pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich np. takich firm jak Google, Facebook itp.
Każdy z tych podmiotów posiada własną politykę prywatności i więcej informacji można odszukać na stronach internetowych tych firm.

POWRÓT