AKTUALNOŚCI

W sprawie wysokości oprocentowania okresowo stałego obowiązującego w okresach 5 letnich dla następujących produktów:

- kredyt mieszkaniowy – stopa okresowo stała w wysokości  9,48% w stosunku rocznym;

- Uniwersalny kredyt hipoteczny - stopa okresowo stała w wysokości 10,48% w stosunku rocznym

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01/01/2023 r. dla w/w produktów w  zakresie:

-  nowych umów kredytowych zawartych w formule oprocentowania okresowo stałego;

-  zawartych aneksów do umów trwających a dotyczących zmiany formuły oprocentowania  ze zmiennego na okresowo stałe.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

     w Kątach Wrocławskich

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Wprowadzane zmiany wynikają z rozszerzenia oferty kredytów zabezpieczonych hipotecznie   o kredyt  oprocentowany okresowo stałą stopą procentową.

Tabela oprocentowania.

Przerwa w działaniu usługi Express Elixir oraz P2P/BLIK

1). w związku z zamknięciem roku nastąpi przerwa w dostępie do usługi Express Elixir oraz P2P/BLIK : od godziny 19:00 w dniu 30.12.2022 r. do końca dnia 01.01.2023 r.

Realizacja zleceń w dniu 30/12/2022 r.:

1) zlecenia krajowe międzybankowe Elixir w walucie PLN składane w formie:

a) tradycyjnej (papierowe)  oraz  kanałami bankowości elektronicznej złożone do godziny 12.15 do realizacji w dniu 30/12/2022 r., po godzinie 12.15 zrealizowane zostaną w drodze rozliczeń międzybankowych w następnym dniu roboczym tj. 02/01/2023 r.

2) pozostałe zlecenia składane do realizacji w formie tradycyjnej w Oddziale Banku:

a) pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS Kąty Wrocławskie

b) zlecenia SORBNET

c) zlecenia dewizowe (importowe)

realizowane będą w godzinach obsługi Klienta w Oddziałach Banku tj. do godziny 16.00

3) pozostałe zlecenia składane do realizacji kanałami bankowości elektronicznej:

a) zlecenia pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich: przelewy wewnętrzne, zakładanie i zrywanie lokat internetowych, dyspozycje spłaty kredytów w BS Kąty Wrocławskie – złożone do godziny 17.00 będą zrealizowane w dniu 30/12/2022 r., po godzinie 17.00 zrealizowane zostaną w następnym dniu roboczym  tj. 02/01/2023 r.

b) zlecenia dewizowe (importowe) złożone do godziny 13.00 realizowane będą z datą bieżącą 30/12/2022 r., natomiast złożone po 13.00 zostaną przekazane do realizacji w dniu 02/01/2023 r.

c) zlecenia Sorbnet złożone do godziny 14.15 - realizowane będą z datą bieżącą 30/12/2022 r., natomiast złożone po wymienionych godzinach zostaną przekazane do realizacji w dniu 02/01/2023 r.

4) zlecenia dewizowe (importowe)** składane do realizacji w dniu 30/12/2022 r. z datą waluty:

a) dziś (pilne) do godziny 11.30

b) w trybie standardowym do godziny 13.00

**) dla walut obsługiwanych przez Bank

Realizacja zleceń w dniu 31/12/2022 r.:

1) Oddziały operacyjne Banku w dniu 31/12/2022 r. będą nieczynne

2) zlecenia składane w dniu 31/12/2022 r. do realizacji kanałami bankowości elektronicznej będą zrealizowane w dniu 02/01/2023 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 grudnia 2022r. (środa) główną wersją bankowości korporacyjnej ECORPONET, będzie wersja przeglądarkowa. Będą mogli Państwo wybrać w momencie logowania nową wersję eCorpoNet lub dotychczasową wersję eCorpoNet (JAVA). Nie mniej jednak wersja oparta o JAVE będzie wygaszana w przeciągu najbliższych miesięcy. Nowa wersja posiada obsługę białej listy podatników VAT. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną instrukcją obsługi eCorpoNet w wersji przeglądarkowej. Instrukcja do pobrania na stronie logowania eCorpoNet w wersji przeglądarkowej: https://corp.bskw.pl/eCorpoNet/#/unallocated/login pod przyciskiem "Dokumentacja" 

Uwaga: nowa wersja wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost dla użytkowników podpisu kwalifikowanego - więcej informacji w instrukcji obsługi.

lokata65
 
Lokata  na NOWE ŚRODKI *  !!!!!! 
 
• Oprocentowanie stałe  6,5 % (w skali roku) 
• Lokata  na okres 3 miesiące
• Maksymalna kwota wpłat na lokatę 100.000,00 zł
• Warunkiem założenia jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (jeżeli nie posiadasz to zapraszamy , prowadzenie takiego rachunku to tylko 3 zł miesięcznie )
• Lokatę można założyć tylko w Placówce banku 
 
Serdecznie zapraszamy do Naszych Placówek
 
* Nowe środki – środki pieniężne zgromadzone na produktach depozytowych (terminowych i bieżących) w banku w dniu otwarcia lokaty, należących do Klienta i Współwłaścicieli rachunków Klienta, które są nadwyżką nad łącznym saldem środków pieniężnych na tych produktach w dniu bazowym tj 28.11.2022 r.

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich sponsorem

Halowych zawodów łuczniczych w Gminie Kąty Wrocławskie.

Termin 6.12.2022 r. godz. 17.00 - 20.00.

UKS

Co powiecie na zwrot pieniędzy przy każdej transakcji bezgotówkowej? Tak, z nami to możliwe!
Startuje promocja “Płacę i odbieram!"

583x480

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich wydłużył okres ważności kart debetowych dla klientów indywidualnych i firmowych z 3 do 5 lat.

Od dnia 02 listopada 2022 r. wszystkie nowo wydane oraz wznawiane karty debetowe będą posiadały 5-letni okres ważności.

Proces będzie automatyczny i nie będzie wymagał żadnych działań z Państwa strony.

Ważność kart płatniczych wydanych do dnia 01.11.2022 r. pozostaje bez zmian i jest zgodna z okresem ważności podanym na awersie karty.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2022 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Wprowadzane zmiany wynikają z podniesienia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 9 września  2022 r..

Aktualna tabela oprocentowania depozytów i kredytów.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 sierpnia 2022 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Wprowadzane zmiany wynikają z wprowadzenia nowej oferty – Rachunek oszczędnościowy (Edycja II).

Aktualna tabela oprocentowania depozytów i kredytów.

Podkategorie

POWRÓT