Aktualne kursy dla walut obsługiwanych przez Bank dostępne są w stopce witryny systemu Bank Internetowy  


 Ważne informacje dla Państwa kontrahentów w obrocie dewizowym:

  • Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
  • Numer Państwa rachunku prezentowany jest w standardzie IBAN , tj. 26 cyfrowy numer rachunku (NRB) poprzedzony prefiksem PL np. PL 81 95740005 0000 9999 0000 9999

 Tryby realizacji zleceń zagranicznych w Banku Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich:

(od dnia 31/10/2016 r.)

Tryb standardowy:

  • dla płatności SEPA ( zlecenie w walucie EUR, Bank beneficjenta w obszarze SEPA) –  ustalony jako data waluty D+1; co oznacza, że rachunek banku beneficjenta uznany zostanie w następnym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji przez zleceniodawcę
  • dla pozostałych płatności – ustalony jako data waluty D+2, co oznacza, że rachunek banku beneficjenta uznany zostanie po dwóch dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez zleceniodawcę.

Tryb pilny (tylko dla walut USD, EUR, GBP)

  • ustalony jako data waluty D, co oznacza, że rachunek banku beneficjenta uznany zostanie w dniu złożenia dyspozycji przez zleceniodawcę

Godziny graniczne (Cut off time) dla zleceń w obrocie dewizowym złożonych w formie tradycyjnej w Oddziale Banku oraz w systemach bankowości elektronicznej:

Tryb realizacji Data waluty Waluta Godzina ( cut off time)*
Zlecenia importowe
Standardowy SPOT (D+2) obsługiwane waluty** Do 15.00
Standardowy SEPA ( zlecenia w walucie EUR, Bank beneficjenta w SEPA ) (D+1) EUR Do 15.00
Pilny D USD, GBP, EUR,  Do 11.30

*godzina, do której musi wpłynąć do Banku polecenie wypłaty, aby mogło być zrealizowane zgodnie z wybranym przez klienta trybem realizacji.

** na dzień 01/10/2016:  PLN, USD, GBP,  AUD, CAD, HUF, CHF, JPY, DKK, NOK, SEK, CZK, EUR,

Wykaz Banków SEPA

POWRÓT