Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   luty - 2018 r.
stawka opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,45%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,45%
WIBID O/N z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,14%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 1,52%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,65%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,65%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 1,72%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 1,72%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 1,72%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału 1,73%

POWRÓT