Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   wrzesień - 2018 r.
stawka opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,44%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,44%
WIBID O/N z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,21%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 1,50%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,64%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,64%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 1,70%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 1,70%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 1,70%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału 1,70%

POWRÓT