Lokata internetowa - oprocentowanie stałe

Okres lokaty

Oprocentowanie 

3-miesięczne

0,65%

4-miesięczne

0,85%

5-miesięczne

0,95%

6-miesięczne

1,04%

9-miesięczne

1,10%

12-miesięczne

1,12%

POWRÓT