Rada Nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie / Zebranie Przedstawicieli / na okres 4 lat . W skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna- do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę prawną.

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powołaniu Prezydium Rady w składzie:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3) Członkowie Rady Nadzorczej, wybierani w głosowaniu tajnym.

Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Szady Katarzyna

 

Zastępca Przewodniczącego
Mitek Grzegorz

 

Członkowie Prezydium

Bubel Jan

Gancarz Antoni 

 

 

Członkowie Rady
Ciepły Jarosław

Gałązka Alicja

Garbowski Ryszard

Sycz Marian

Świder Krzysztof

 

 

 

 

POWRÓT