Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   październik - 2022 r.
Wskaźnik referencyjny opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,83%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,91%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,57%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 6,96%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 7,03%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 7,11%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  7,16%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 7,21%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 7,16%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

7,11%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 7,07%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca lipiec - 2022 7,37%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2022 5,10%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT