Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   wrzesień - 2023 r.
Wskaźnik referencyjny opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,61%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,58%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,54%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 6,70%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,81%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,78%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  6,90%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 6,90%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 6,69%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

6,90%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 6,79%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca lipiec - 2023 6,94%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2023 6,95%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT