Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   maj - 2024 r.
Wskaźnik referencyjny opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 5,64%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 5,66%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 5,46%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 5,66%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 5,84%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 5,86%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  5,86%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 5,88%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 5,86%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

5,86%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 5,84%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2024 5,82%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2024 5,86%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT