Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   sierpień - 2022 r.
Wskaźnik referencyjny opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,50%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,55%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,18%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 6,65%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,70%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,75%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  6,85%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 7,05%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 7,03%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

6,59%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 6,69%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca lipiec - 2022 7,37%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2022 5,10%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT