Rachunek bieżący to:

 • efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na Lokaty Standard , MIG, O/N
 • oszczędność czasu poprzez korzystanie z usługi Bankowości Internetowej
 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych:
 1. Kredyt w rachunku bieżącym
 2. Kredyty obrotowe
 3. Kredyty inwestycyjne

Rachunek bieżący skierowany jest do:

  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
 • dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich
 • dla osób fizycznych wykonujących wolne zawody, np. radcy prawnego, adwokata, notariusza, lekarza,

  Tabela opłat i prowizji


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT