Lokata standardowa - oprocentowanie zmienne

Okres lokaty

Oprocentowanie 

1-miesięczne

0,35%

2-miesięczne

0,40%

3-miesięczne

0,50%

4-miesięczne

0,70%

5-miesięczne

0,80%

6-miesięczne

1,00%

9-miesięczne

1,05%

12-miesięczne

1,25%

Lokata standardowa - oprocentowanie stałe

Okres lokaty

Oprocentowanie 

1-miesięczne

0,35%

2-miesięczne

0,40%

3-miesięczne

0,75%

4-miesięczne

0,85%

5-miesięczne

0,90%

6-miesięczne

1,00%

9-miesięczne

1,05%

12-miesięczne

1,20%


Chcąc oszczędzać w Naszym Banku musisz wiedzieć, że:

1. Odsetki od lokaty wypłacane są po upływie zadeklarowanego okresu

2. Po upływie zadeklarowanego okresu kwotę lokaty wraz z odsetkami możesz pozostawić na kolejny okres bez żadnych dodatkowych formalności.

3. Do już istniejącej lokaty nie możesz dopłacać pieniędzy, ale możesz swobodnie zakładać kolejne depozyty, o takich samych lub różnych okresach przechowywania wkładów

4. Minimalna wysokość wkładu na lokacie terminowej to 500 zł

5. W przypadku nie dotrzymania terminu przetrzymywania środków na lokatach standardowych ustala się oprocentowanie zerwania w wysokości 0%

6. Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym 

Jesteśmy także otwarci na Twoje propozycje i oczekiwania – w  przypadkach lokat wysokokwotowych istnieje możliwość negocjacji oprocentowania !!!

 

POWRÓT