Lokata standardowa - oprocentowanie stałe

Okres lokaty

do 19 999,99 zł

do 59 999,99 zł

pow. 60 000,00 zł

1-miesięczne

0,35%

0,37%

0,40%

2-miesięczne

0,45%

0,47%

0,49%

3-miesięczne

0,65%

0,67%

0,69%

4-miesięczne

0,85%

0,87%

0,89%

5-miesięczne

0,95%

0,97%

0,99%

6-miesięczne

1,04%

1,06%

1,09%

9-miesięczne

1,10%

1,12%

1.15%

12-miesięczne

1,12%

1,14%

1,17%

Chcąc oszczędzać w Naszym Banku musisz wiedzieć, że:

  • Odsetki od lokaty wypłacane są po upływie zadeklarowanego okresu
  • Po upływie zadeklarowanego okresu kwotę lokaty wraz z odsetkami możesz pozostawić na kolejny okres bez żadnych dodatkowych formalności.
  • Do już istniejącej lokaty nie możesz dopłacać pieniędzy, ale możesz swobodnie zakładać kolejne depozyty, o takich samych lub różnych okresach przechowywania wkładów
  • Minimalna wysokość wkładu na lokacie terminowej to 100 zł
  • W przypadku nie dotrzymania terminu przetrzymywania środków na lokatach standardowych ustala się oprocentowanie zerwania w wysokości 0%
  • Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym 

Jesteśmy także otwarci na Twoje propozycje i oczekiwania – w  przypadkach lokat wysokokwotowych istnieje możliwość negocjacji oprocentowania !!!

POWRÓT