Lokata progresywna 6-miesięczna - oprocentowanie zmienne

w 1 miesiącu

w 2 miesiącu

w 3 miesiącu

w 4 miesiącu

w 5 miesiącu

w 6 miesiącu

0,05%

0,10%

0,40%

1,50%

1,81%

3,22%

Chcąc oszczędzać w Naszym Banku musisz wiedzieć, że:

  • Odsetki od lokaty wypłacane są po upływie zadeklarowanego okresu
  • Po upływie zadeklarowanego okresu kwotę lokaty wraz z odsetkami możesz pozostawić na kolejny okres bez żadnych dodatkowych formalności.
    Do już istniejącej lokaty nie możesz dopłacać pieniędzy, ale możesz swobodnie zakładać kolejne depozyty, o takich samych lub różnych okresach przechowywania wkładów
  • Minimalna wysokość wkładu na lokacie progresywnej 1000zł
  • Z chwilą wycofania lokaty progresywnej przed upływem zadeklarowanego 6-miesięcznego okresu, odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.
  • Oprocentowanie podane w stosunku rocznym

POWRÓT