Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowych czterech lub trzech wpłat jednym przelewem na indywidualny rachunek składkowy każdego płatnika 

Od dnia 01 stycznia 2018 r.  wszystkie zlecenia dotyczące płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ( ZUS) wystawione na dotychczasowych zasadach tj. płatności na 3 lub 4 odrębne tytuły nie będą realizowane przez Bank.

Równocześnie wszelkie zlecenia płatności składek ZUS wystawione na dotychczasowych zasadach w kanałach bankowości elektronicznej w formie przelewów lub zleceń stałych - na datę płatności po 31/12/2017 r. będą z automatu odrzucane. 

Więcej informacji http://www.zus.pl/eskladka

POWRÓT