Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 września 2017 roku zmianie ulega „Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich”.

Zmiana Tabeli opłat i prowizji związana jest w wejściem w życie Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznymi i agentami i koniecznością doprecyzowania zapisów w Rozdziale IV. KREDYTY ZŁOTOWE, tabela VI A, - punkt 3.1 dotyczących prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu (polegająca na pobieraniu opłaty, gdy spłata całości bądź części kredytu następuje do 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu - 3,00% od kwoty wcześniejszej spłaty)

Do Tabeli I dodano nowy punkt 30 „Dokonywanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG –DZ (z wyłączeniem dyspozycji przyjęcia lub odwołania dokumentu tożsamości) (prowizja 25 zł). 

W Tabeli II. Rachunki bieżące dla rolników punkt 7 otrzymał nowe brzmienie „Dokonywanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG –DZ (z wyłączeniem dyspozycji przyjęcia lub odwołania dokumentu tożsamości) a prowizję z tego tytułu obniżono z 50 zł na 25 zł.

W tabeli III Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w punkcie 26 „Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby zlecone przez Posiadacza rachunku” obniżono prowizje z 25 zł na 24,60 zł.

Tabele III B. i IV. otrzymały nowy punkt o brzmieniu „Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby zlecone przez Posiadacza rachunku (prowizja 24,60 zł).

W Rozdziałach dotyczących kart płatniczych (Tabela XI, XII, XIII i XIV) został dodany nowy punkt 4.1 „Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej”. Dla Tabeli XI. i XII. prowizja wynosi 20 zł a dla Tabeli XII i XIV prowizja wynosi 15 zł.

Pozostałe zmiany Tabeli opłat i prowizji miały charakter porządkowy i redakcyjny

POWRÓT