Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zaprasza Wszystkich Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się zgodnie Harmonogramem. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 4. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
 6. Przedstawienie zamierzeń i planu działalności Banku na 2017 rok.
 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie projektów uchwał, których treść będzie poddana obradom najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału i Filii w Kątach Wrocławskich.
 12. Zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Jednocześnie informujemy, że przynależność Członków Banku do poszczególnych Zebrań Grup Członkowskich w 2017 roku, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich dokonała Uchwałą Nr 05/003/2017 z dnia 24 marca 2017 roku.

Dla wszystkich uczestniczących w Zebraniu Członków, Bank przygotował atrakcyjną niespodziankę.

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

w 2017 roku

Grupa

Miejscowości

Liczba

członków

Termin

Zebrania

I

Baranowice, Bogdaszowice, Borzygniew, Cesarzowice, Chmielów, Czerńczyce, Gądów, Gniechowice, Górzyce, Jurczyce, Kamionna Karczyce, Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Kilianów, Kozłów, Krępice, Krobielowice, Krzeptów, Małkowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, Rybnica, Sadków, Sadowice, Samotwór, Skałka, Smolec, Sokolniki, Sośnica, Stoszyce, Strzeganowice, Szymanów, Wojtkowice, Wrocław, Wszemiłowice, Zabrodzie, Zachowice, pozostali

474

24.04.2017 r.

godz. 17.00

(poniedziałek)

Urząd Gminy

Rynek-Ratusz

55-080 Kąty Wrocławskie

(sala Obrad Rady Miejskiej)

II

Będkowice, Garncarsko, Kryształowice, Księginice Małe, Kunów, Michałowice, Mirosławice, Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przemiłów, Przezdrowice, Ręków, Rogów Sobócki, Siedlakowice, Sobótka, Stary Zamek, Strachów, Strzegomiany, Sulistrowice, Sulistrowiczki,  Świątniki, Wojnarowice, Wrocław, Żerzuszyce, pozostali

425

26.04.2017 r.

godz. 17.00

(środa)

Restauracja „Pod Jeleniem”

Rynek 8,

55-050 Sobótka

III

Bogunów, Bratowice, Galowice, Jaksonów, Jarosławice, Karwiany, Komorowice, Krajków, Marcinkowice, Mędłów, Milejowice, Mnichowice, Nowojowice, Nowy Śleszów, Okrzesice, Pasterzyce, Polakowice, Przecławice, Racławice Małe, Rzeplin, Stary Śleszów, Suchy Dwór, Szukalice, Turów, Węgry, Wilczków, Wilkowice, Wojkowice, Wrocław, Zagródki, Żerniki Wielkie, Żórawina, pozostali

355

25.04.2017 r.

godz. 17.00

(wtorek)

Gminne Centrum Kultury w Żórawinie

Al. Niepodległości 6,

55-020 Żórawina

RAZEM

1254

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

    w Kątach Wrocławskich

POWRÓT